Magio Works

Magio Works je buňka grafického designu, vyvíjející písma, vizuální identity, knihy, plakáty, webové stránky a nové formy vizuální komunikace ve veřejném prostoru.

Jan Matoušek (*1984)
vystudoval VŠUP v Praze (Ateliér grafický design a nová média pod vedením Petra Babáka). Je autorem projektu Město = Médium. V roce 2012 spolu s Vladimirem 518 a Markétou Vinglerovou vydal stejnojmenou knihu Město = Médium / Město a světlo, která chronologicky mapuje světelné intervence na poli městské struktury.

Spolupráce

Vojtěch Veškrna (fotografie)
Jan Horčík (písmo)
Jiří Švorc (fotografie)
David Krňanský (umění)
Michal Škapa (umění)
Pavel Karafiát (video + světlo)
Biggboss (vydavatelství)

Odkazy

www.umprum.cz
www.biggboss.cz
www.type-foundries-archive.com
www.laboratory.cz

Kontakt

Magio Works / Fonts
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5
Czech Republic
T +420 723 551 686
E honza@magio.org
www.magio.org